[ Alphabet Index ]

Alphbet is
| က | | | | | | | | စ် | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Group ( ခ )

ခခယမ္းယမ္း
ခေခြးအကၡရာ
ခေညာင္း-
ခၫြတ္-
ခဏခ်င္း
ခဏတစ္ျဖဳတ္
ခဏပန္း
ခနဲ (၀င္း...၊ ထိန္...)
ခနဲ႕တဲ့တဲ့
ခေနာ္ခနဲ႕
ခေနာက္စိမ္း
ခေနာင္းခနဲ႕ပင္
ခနပ္ (အုိးလက္ရုိက္)
ခႏႊဲ
ခေပါင္းေရၾကည္ပင္
ခမည္းခမက္
ခမည္းေပး-
ခမည္းဖခင္
ခမန္း (လုနီးနီး)
ခမ်ာ
ခယ-
ခယ၀ယ (...လုပ္-)
ခေယာင္းေတာ
ခရာ-
ခရာ (တူရိယာ)
ခရာေစာက္အင္း
ခရာတုတ္-
ခရာတြတ္-
ခရာပင္
ခရီးက်ံဳ႕
ခရီးႀကံဳ-
ခရီးပန္း-
ခ႐ုစုတ္ငွက္
ခ႐ုတုတ္ငွက္
ခ႐ုပတ္ေဗြ
ခ႐ူပင္
ခေရေစ့တြင္းက်
ခေရပင္
ခေရာ္ခရြတ္
ခ႐ုိး (ၿခံစည္း႐ုိး)
ခရင္းေကာင္
ခ႐ုိင္ (ထီး...)
ခ႐ုိင္၀န္
ခရစ္ယာန္
ခရမ္းကေစာ့ပင္
ခရမ္းၾကြပ္ပင္
ခရမ္းေခါင္းပင္
ခရမ္းခ်ဥ္ပင္
ခရမ္းစပ္ပင္
ခရမ္းပိပင္
ခရမ္းပင္
ခရမ္းပိမ့္ (လိေမၼာ္)
ခရမ္းေရာင္
ခရြတ္ခေရာ္
ခေလာက္ဆန္-
ခေလာက္ဆြဲ (အိမ္...)
ခလုတ္ (မီး...)
ခလုတ္ဆူးေျငာင့္
ခလုတ္တံသင္း
ခလယ္ေကာင္
ခ၀ါသည္
ခအံုးပင္