[ Alphabet Index ]

Alphbet is
| က | | | | | | | | စ် | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Group ( တ )

တကတဲ
တကာ
တကား
တကားကား
တကူးတက
တကူးတကန္႔
တကုပ္ကုပ္ (...လုပ္-)
တကယ္တမ္း
တက်ဴက်ဴငုိ-
တက်က္က်က္ (...ရန္ျဖစ္-)
တက်ည္က်ည္ (...ငုိ-)
တက်ည္းလြဲ-
တက်ယ္ပကတ္ပင္
တေၾကာ္ေၾကာ္ (...ေအာ္-)
တၾကဳတ္ၾကဳတ္ (အူ...ျမည္-)
တကြ
တကြဲတျပား
တၾကြၾကြတရြရြ
တခမ္းတနား
တခ်ဳိ႕
တခ်ဳိ႕တေလ
တခ်ဳိ႕တစ္၀က္
တျခား
တျခားတစ္ပါး
တၿခိမ့္ၿခိမ့္ (ဆုိင္း...တီး-)
တခၽြင္ခၽြင္ (ခ်ဴ...ျမည္-)
တခၽြတ္ခၽြတ္ (ျမည္သံ)
တေငးတေမာ
တငုိငုိတရီရီ
တၿငိမ့္ၿငိမ့္
တစျပင္
တစိ
တစီတတန္းႀကီး
တစီတလ်ဥ္
တစီးတေစာင္း
တစုတရံုး
တစုတလံုး
တေစ့တေစာင္း
တစုိးတစိ
တေစာင္း
တစည္းတေပါင္း
တစည္းတရံုး
တစည္းတလံုး
တစည္းတေ၀း
တစိန္းစိန္း (...ၾကည့္-)
တစိပ္စိပ္ (မုိး...ရြာ-)
တစိမ့္စိမ့္ (မုိး...ရြာ-)
တစြတ္စြတ္ (ထမင္း...စား-)
တေဇာက္ကန္း
တညီတၫြတ္
တညင္းပင္
တညင္းလံုး
တတိယ
တတန္တက
တတြတ္တြတ္ (...ရြတ္-)
တေထရာတည္း
တထစ္ခ်
တဒဂၤပဟာန္
တဒိတ္ဒိတ္ (...ျမည္-)
တဒုတ္ဒုတ္ (...ျမည္-)
တဒုန္းဒုန္း (...ျမည္-)
တနဂၤေႏြေန႔
တနလၤာေန႔
တနသၤာရီတုိင္း
တႏံု႔ႏုံ႔
တနယ္ေျမ (စနယ္ေျမ)
တႏႈန္း
တပိတပုိင္း
တပုိတပါးသြား-
တပုိ႔တြဲလ
တပင္တပန္း
တေပါင္းတစည္း
တေပါင္းလ
တပည့္တပန္း
တေပ်ာ္တပါး
တပ်င္းေဆာင္ (အိမ္...)
တျပဳပင္
တျပက္ပင္
တေျပာင္းျပန္ျပန္
တပြတ္ (ႏွဲ...)
တျပြတ္ပင္
တျပြတ္ျပြတ္
တဖိတ္ဖိတ္ (...ေတာက္-)
တဖုတ္ဖုတ္ (...က်-)
တဖိန္းဖိန္း
တဖုန္းဖုန္းက်-
တဖ်င့္တပါး
တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္
တဖ်စ္ဖ်စ္ (...ျမည္-)
တဖ်ဥ္းဖ်ဥ္း (ေသြး...တက္-)
တဖ်ပ္ဖ်ပ္လန္႔-
တျဖဴးျဖဴး (ေလ...တုိက္-)
တေျဖာက္ေျဖာက္ (မုိး...ရြာ-)
တေျဖာင္းေျဖာင္း (ျမည္သံ)
တၿဖိဳင္ၿဖိဳင္
တျဖည္းျဖည္း
တျဖဳတ္ျဖဳတ္ (...ေၾကြ-)
တျဖန္းျဖန္း (ၾကက္သီး...ထ-)
တျဖဳန္းျဖဳန္း (...ပ်ံ-)
တဖြဲ႕တႏြဲ႕
တဘက္ပ၀ါ
တေဘာင္စနည္း
တမလန္းပင္
တမလြန္
တေမ့တေျမာ
တေမ့တေလ်ာ့
တမံတုတ္-
တမင္တကာ
တမတ္ေစာက္ေစာက္
တမုတ္ႀကိဳး
တမန္ေစ-
တမန္း (လယ္...ရ-)
တမန္း၀ဲနာ
တမိန္းမိန္း
တမ်ားမ်ား (သြားရည္...က်-)
တျမျမ (အရက္...ေသာက္-)
တျမည့္ျမည့္
တျမန္ေန႔
တၿမံဳ႕ၿမံဳ႕ (အစာ...စား-)
တမြတ္
တမွ်
တမွ်ဥ္းမွ်ဥ္း
တျမႇင့္
တယုတယ
တေယာ (တူရိယာ)
တေယာပင္
တေယာင္တေဆာင္
တရၾကမ္း
တရစပ္
တရတြန္း
တရထည္
တရႏွံ႕
တရပတ္ (ယပ္)
တရမန္းၾကမ္း
တရရ
တရားကုိယ္
တရားခံေျပး
တရားတေပါင္
တရားမေၾကာင္း
တရိရိ (...ပူေဆြး-)
တေရာ္ပင္
တရုိတေသ
တရင္းတႏွီး
တရုတ္ကတ္တံခါး
တရုတ္စံကားပင္
တရုတ္ေျမာင္း (သကၤန္းကြက္)
တရုတ္အိမ္ (သကၤန္းကြက္)
တရုန္းရုန္း
တရိပ္ရိပ္
တရြဲ႕တေစာင္း
တရြတ္ဆြဲ-
တရြတ္တသီ
တရွိ
တရွည့္
တရႈပ္ရႈပ္ (...ငုိ-)
တရႊပ္ရႊပ္
တလူလူလြင့္-
တလူးလူးတလဲလဲ
တလင္းက်ံ-
တလင္းေခ်းခါ-
တလင္းျပင္
တလည္းပင္
တလိန္းထုိး-
တလိမ့္ေခါက္ေကြး
တလိမ့္တံုး
တလံုးတစည္း
တလံုးလံုး (ေခၽြး...က်-)
တလြဲတေခ်ာ္
တလွပ္လွပ္ (ရင္...ခုန္-)
တလွ်ပ္လွ်ပ္ (အေရာင္...လက္-)
တလွ်မ္းလွ်မ္း
တ၀တၿပဲ
တ၀ဲလည္လည္
တ၀ုန္း၀ုန္း (ျမည္သံ)
တ၀မ္းပူအကၡရာ
တသီတတန္းႀကီး
တသီးတျခား
တသီးတသန္႔
တသုန္သုန္
တသြတ္သြတ္ (တစြတ္စြတ္)
တဟီးဟီးတဟားဟား
တဟုန္းဟုန္း
တဟုပ္ဟုပ္ (ေခ်ာင္း...ဆုိး-)
တဟြပ္ဟြပ္ (ေခ်ာင္း...ဆုိး-)
တအုန္းအုန္း
တအိမ့္အိမ့္ (...ျမည္-)
တအံုေႏြးေႏြး